Sprzątanie rzeki Wyżnicy 2017 w kajakach

Sprzątanie rzeki Wyżnicy 2017 w kajakach

Category : aktualności

W związku z międzynarodową kampanią na rzecz sprzątania Świata, odbywającą się co roku, na całym świecie w trzeci weekend września, mobilna wypożyczalnia kajków „WKAJAKACH” Lidia Klimek, pragnie zaprosić do wsparcia wydarzenia

Akcja polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających w korycie rzeki Wyżnicy. Celem wydarzenia jest wzrost świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa oraz propagowanie aktywności fizycznej połączonej z edukacją proekologiczną na rzecz środowiska naturalnego i ochrony zasobów wodnych.Gmina Józefów nad Wisłą ze względu na wybitne zasoby przyrodnicze, walory krajobrazowe oraz położenie, zajmuje wysoką pozycję w europejskich i krajowych systemach przyrodniczych i programach ochrony środowiska (NATURA 2000, ECONET PL, CORINE).

Aktywny udział w akcji przyniesie korzyści nie tylko dla środowiska naturalnego, podniesie także walory wizualne rzeki. Mieszkańcy gminy i okolicznych miejscowości, miłośnicy kajakarstwa, wędkarze oraz letnicy odwiedzający tutejsze gospodarstwa agroturystyczne, chętnie spędzają czas nad rzeką Wyżnicą.

Wydarzenie nie ma komercyjnego charakteru jest bezpłatne dla wszystkich

Kajaki w Jóżefowie nad Wisłą