Podsumowanie Sprzątania rzeki Wyżnicy 2017

Podsumowanie Sprzątania rzeki Wyżnicy 2017

Category : aktualności

„Sprzątamy Wyżnicę” (WKAJAKACH 2017)
Wypożyczalnia kajaków „WKAJAKACH” w Józefowie nad Wisłą zorganizowała już po raz drugi wydarzenie „Sprzątamy Wyżnicę”. Akcja polegała na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających w korycie rzeki Wyżnicy na odcinku Bór- Rybitwy (5km).
Wydarzenie „Sprzątamy Wyżnicę” odbyło się w sobotę 16 września o godzinie 12.00 w miejscowości Bór, gdzie na starcie stawiło się 10 odważnych kajakarzy: Justyna Stadnik, Aldona Stadnik, Artur Stadnik, Jakub Stola, Piotr Kulig, Michał Rola, Lidia Klimek, Sebastian Klimek, Rafał Ryba, Marcin Rodzonek. W trakcie spływu zbierane były napotkane na trasie śmieci. Mimo niesprzyjającej pogody, niskiej temperatury i drobnego deszczu, uczestnikom udało się zebrać aż 32 worki odpadów zalęgających w korycie rzeki. Głównie były to butelki szklane i plastikowe, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach i żywności, obuwie, puszki aluminiowe, styropian, żarówki, drzwi od lodówki, ogrodowe krzesło i telewizor. Zebrane nieczystości przekazaliśmy do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Józefowie nad Wisłą. Na mecie przy moście drogowym w Rybitwach na strudzonych i zmarzniętych kajakarzy czekał ciepły poczęstunek. Mimo nienajlepszych warunków pogodowych uczestnicy po zakończanym spływie byli dumni z udziału w wydarzeniu i efektów swojej pracy. Osoby aktywnie wspierające wydarzenie wykazały się duża determinacją w zbiórce odpadów. Celem wydarzenia był wzrost świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa oraz propagowanie aktywności fizycznej połączonej z edukacją proekologiczną na rzecz środowiska naturalnego i ochrony zasobów wodnych w Gminie Józefów nad Wisłą. Firma „WKAJAKACH” jako organizator i pomysłodawca wydarzenia, udostępniła sprzęt kajakowy uczestnikom bezpłatnie.
Akcja Sprzątamy Wyżnicę przyniosła korzyści nie tylko dla środowiska naturalnego, ale podniosła walory wizualne rzeki. Wspólnie zmieniamy obliczę rzeki Wyżnicy na lepsze.

Dziękujemy za wsparcie akcji „Sprzątamy Wyżnicę”
Lidia Klimek WKAJAKACH