Cennik


Mobilna wypożyczalnia kajaków w Józefowie nad Wisłą

Cennik na sezon 2023
35 zł od osoby

Trasa Kajak 2 os.  Kajak 1 os.

Bór-Rybitwy
5km
(czas 1,5h)

35 zł od osoby 35 zł od osoby

Cena zawiera:

 • wypożyczenie  kajaka wraz z kompletem wioseł
  i kamizelek asekuracyjnych i ratunkowych dla dzieci;
 • dowóz uczestników i sprzętu na miejsce rozpoczęcia spływu;
 • podstawowe szkolenie na temat techniki pływania kajakiem i bezpieczeństwa na wodzie;
 • fotorelacja ze spływu;
 • etui i worki wodoszczelne.

Regulamin wypożyczalni WKAJAKACH 

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników na własną odpowiedzialność.
 3. Aby wypożyczyć sprzęt (dowolną ilość) należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja, paszport). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu Regulaminu Wypożyczalni wkajakach. Podpis Wypożyczającego potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za cały wypożyczony sprzęt oraz bezpieczeństwo uczestników spływu. Wypożyczający sprzęt zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem osoby mu towarzyszące podczas spływu.
 5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła oraz kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
 6. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu uzgodnionym z mobilną Wypożyczalnią wkajakach (np. przed mostem drogowym w Józefowie nad Wisłą).
 8. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią. Dotyczy tylko zorganizowanych grup i wypożyczenia na dłuższy okres.
 9. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 10. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione przez klientów wypożyczalni samochody w szczególności za: kradzieże, uszkodzenia,  dewastacje, włączając w to szkody wywołane siłami natury oraz mandaty.
 13. Wcześniejsze, lub późniejsze niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię.
 14. Osoby naruszające Regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem.
 15. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.
 16. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 17. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.